eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
ISSN: 2822-4698
                                                                       

  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

68. Sayı

   68. Sayı

Covid 19 Sürecinde Öğrencilerin 9 Aylık Deneyimleri: EBA ve Online Öğretim Altında Dijitalleşmenin ve Dijital Diktasyonun Yaygınlaştırılması Adnan Gümüş


Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisi Zemininde Tıp Eğitimi ve Mesleğe Bakışı 
Osman Elbek / Muhammet Çağrı İldeniz / Yasemin Saygıdeğer

Eğitim Paradigmasında Radyoaktif Bozunma: “Covid19” Öncesi ve Sonrası
Mehmet Şerif Akaydın

Salgında Ulusal Eğitimin Fırsat ve İmkan Eşitşizliğinde Tiranlaştırılıp Tanrılaştırılan Bilişim
Mustafa Karaağaçlı

Öğrenci Merkezli Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Pandemi Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme
Ruhi Sarpkaya/Tahir Yılmaz

Yeni Normalde Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı: Eleştirel Bir Değerlendirme
Mehmet Toran

COVID-19 ve Kırsal Kesimde Eğitim
M. Cansu Balcı

Pandemide Çocuk Ol(ama)mak
Duygu Gücük Eren

Salgında Eğitim ve Sınav 
Bolu Eğitim Sen Şube Raporu

ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN DENEYİMLER
Kadriye Karabiber / Zahide Aslan / Elif Aslan Orman / Selda Taşyürek / Özgür Dursun / Elif Kiraz / Neriman Menken Polat / Ufuk Özyıldırım / Mehmet Fatih Uzut

Salgında Biz Eğitimciler
Pınar Yazgan

“Onun Mikrofonu Çalışmıyor, Hocam”
Zeynep Alica


Eleştirel Eğitim ÇalışmalarınaPierre Bourdieu’nün Sosyolojisiyle Yaklaşmak
Eren Ağın

Panoptikon ve Unutulma Hakkı
Burçin Abacı

Gelecek için Öğrenme: Koldan Zihne ve Zihinden Kola
Liv Mjelde

Augusto Boal ve Ezilenlerin Tiyatrosunda Yeni Bir Eleştirel
Pedagoji Aracı Olarak Yasama Tiyatrosu
Muharrem Demirdiş

Akademik Kendileşmenin Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Kurum
Kültürüne Etkisine İlişkin Duygun Göktürk ile Söyleşi
Yasemin Tezgiden Cakcak

Öğrenci Merkezli Eğitimde Öğretmenin Yeri Üzerine
Ruhi Sarpkaya
Tahir Yılmaz

Gençliğin Sesine Kulak Verilmeli
Ali Arayıcı

Eğitim Gündemi
: Boğaziçi

Türkiye’de Üniversite Geleneği Var mı?
Ünal Özmen

Eğitim Tarihinden
XVI. Yüzyılda Sapkın Sûhte İsyanları
İsmail Aydın

Eleştirel Pedagoji Sözlüğü
Uzaktan Eğitim
Fevziye Sayılan