eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
ISSN: 2822-4698
                                                                       

  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

İletişim


e.pedagoji@gmail.com


Eleştirel Pedagoji Dergisi Yazım Kuralları

1.   Yazı karakteri: Arial

2.   Punto: 11

3.   Satır aralığı: 1 

4.   Alıntılar ve kaynaklar anlaşılır, açık ve ulaşılabilir biçimde gösterilmelidir. Alıntı ve kaynakça yazımında http://uvt.ulakbim.gov.tr/sbvt/kurultay4/kurbanoglu.pdf önerileri tercih edilir. Alıntılar, asıl yazıyı tali plana atacak uzunluk ve yoğunlukta olmamalıdır.

5.   Dipnotlar, makale sonunda kaynakçadan önce “Notlar” başlığı ile verilmelidir.

6.   Yazılarda kullanılacak dilin her türlü ayrımcılıktan arındırılmış olması gerekmektedir (ör: bilim adamı yerine bilim insanı).

7.   Yazılar, .doc uzantılı olarak e.pedagoji@gmail.com e-posta adresine “Eleştirel Pedagoji:Politik Eğitim Dergisinde yayınlanması” ibaresi ile ulaştırılması gerekmektedir.

8.   Dosya konusu yazıların 4000-8000 sözcük, dosya dışı yazıların ise 1000-4000 sözcük arası olmasına dikkat edilmelidir. (Gerekli durumlarda bu sınır aşılabilir.)

9.   Çevirilerin kaynaklarının tam olarak verilmesi gerekmektedir. Telif sorunu olan yazılarla ilgili olarak çeviri yapılmadan önce Editör veya Genel Yayın Yönetmeni ile görüşülmesi gerekmektedir.

10.   Makale, deneme ve çevirilerde yazıların ortalama uzunluğunun 1000-8000 sözcük ile sınırlandırılmasına dikkat edilmelidir. Gerekli durumlarda bu sınır aşılabilir.

11.   Yazılara eklenecek resimlerin tif, jpg ya da .gif dosyası olarak gönderilmesi, yazı içinde resmin tam olarak nereye ve hangi hizada konacağının belirtilmesi tercih edilir.

12.  Makalelere eklenen tabloların resim formatında (tif, jpg ya da .gif) olması bilgi kaybı açısından önemlidir.

13.  Yazıların dil, anlatım ve yazım kurallarına uygunluğu öncelikle yazar tarafından denetlenmeli; yazılarda anlam bütünlüğü olmasına özen gösterilmelidir.

14.  Derginin, eğitim sorunlarına ilgi duyan ortalama okura da hitap ettiği göz önünde bulundurularak yabancı kavramların varsa Türkçe karşılığının kullanılmasına azami özen gösterilmelidir.

15.   Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmamasına Yayın Kurulu karar verir. Yayımlanmayan yazılar yazarına iade edilmez. Yazı gönderirken yazara telif ücreti ödenmesinin derginin maddi olanaklarıyla ilgili olduğu bilinmelidir.