eleştirel pedagoji
  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedago

44. Sayı

Eğitim Gündemi: Barış İçin Akademisyenler Bildirisi Ünal Özmen

Akademide Toplumsal Cinsiyet Meral Uysal

8 Mart Merceğinden … Fevziye Sayılan

Bir Muhafazakar Neoliberal Eğitim Trajedisi: “Hızlandırılmış Pedagojik Formasyon” Programları Elif I. Püsküllüoğlu / Ahmet Duman

Eleştirel Okuryazarlık ve Negatif Liberalizm Guy Senese

Kapitalizm Dini Niçin ve Nasıl Kullanır Ruhi Sarpkaya

Serdal Bahçe ile Özgürlük Vaadinden Sınıfsal Esarete 
Eğitimde Neoliberal Dönüşüm Üzerine Söyleşi Nejla Doğan

Diyanet İşleri Başkanlığının 4- 6 Yaş Grubu İçin Kuran Kursları Uygulaması Dilek Çankaya

Kamu Personel Rejiminde Dönüşüm ve İş Güvencesi Erkan Aydoğanoğlu

“Müşteri Olarak Öğrenci”: Öğretmen Eğitiminin Ticarileştirilmesinin Eleştirel Bir Anlatısı Brad J. Porfilio / Tian Yu

Göçmen Aile Çocukları İle Eğitimin Kıyısında H. Serhan Sarıkaya

Okulöncesi Eğitiminde “ Yeni Hayat Tarzı” ve Sıbyan Mektepleri Erdoğan Yılmaz

Eğitim Tarihinden: İLK-SEN Mitingi İsmail Aydın

Sözlük: Yaşam Boyu Öğrenme Ş. Erhan Bağcı

Sinema: Korkoro Arda Kaya

Eğitimde Yaşanan Dönüşümün Yönü Elif Çuhadar

Demokratik Eğitim Mücadelesi Özgür Bozdoğan

Eğitim İlişkileri Üzerinden Bir AKP Çözümlemesi Önder Yılmaz

Özgür Demokratik Toplumcu Eğitim Sakine Esen

Parasız, Laik, Bilimsel ve Anadilinde Eğitim; Güvenceli İş, Güvenli Gelecek, İnsanca Yaşam İçin Eğitim Emekçileri Mücadeleyi Nereden Kurmalı?   İlhan Yiğit