eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

57-58. Sayı
Eğitim Gündemi: Yeni “Redneck”ler: Muhafazakâr Devletin Merkezinde Öğretmen Emeğinin Zaferi / Guy Senese, Laura Sujo-Montes & Joe Bernick

 

Yalan, Ahlak ve Eğitim / Ünal Özmen

 

Eleştirel Pedagojide Bilme Edimi ve Araştırma Öznesi Olmak / Hasan Hüseyin Aksoy

 

 “İşletme Hastalığına Tutulmuş” Akademide “Mario Akademisyenlerin” “Hiper uyumluluk Sendromu” Üzerine / Çağlar Kaya / Ahmet Duman

 

Eğitimde ‘Performans Sistemi’ Ne Getiriyor? / Erkan Aydoğanoğlu

 

Performans Değerlendirme Sistemi Üzerine / Tarık Soydan

 

Sokrates, Platon ve Aristo’nun Görüşlerinin Eğitim Bağlamında Sunduğu Perspektifler / Muharrem Demirdiş

 

Söyleşi (Ferudun Gümüşoğlu): Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet / Nejla Doğan

 

Okul Çocuklar İçin Zararlıdır / John Holt

 

Eleştirel İçerikli Şiirlerde Eğitim ve Yönlendirme / Nazire Akbulut

 

Egemen Sınıf ve Okullar / Suat Delibaş

 

Eğitimi Demokratikleştirmenin Üç Boyutu Porto Alegre Yurttaş Okulu Projesi / José Clóvis De Azevedo -  Daniel Schugurensky

 

Eğitim Tarihinden: Köy Enstitülerine Kemal Tahir’in Gözüyle Bakmak / İsmail Aydın

 

Yas Tutmuyorum, Mücadele Ediyorum! / Nurdan Boz

 

Sinema: Yaşlanan Dünyada “Genç Karl Marx”:Manifestonun Doğuşu, Büyük Yolculuğun Küçük Hikâyesi / Eşref Akmeşe-Mikail Boz

 

Sözlük: Köy Enstitüleri / Fevziye Sayılan