eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

42. sayı10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

Ünal Özmen

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Başında Eğitimin Genel Görünümü

Erkan Aydoğanoğlu

 Powerpoint Eleştirel Düşünceyi Nasıl Öldürüyor?

Andrew Smith

Okullarda Dinsel Kültür: Türkiye Örneği

Rıfat Okçabol

 Müslüman Toplumda Eğitim, Laiklik ve Laik Eğitim

Ünal Özmen

 Etnik (Dez)avantaj Tartışmasında Yeniden Değerlendirme: Avustralya’daki Türk Asıllı Öğrenciler

Joel Windle

 Sinema ve Şiir

Didem Gamze Dinç

 Yine Yeniden Yönetmelik Değişikliği

Eğitim Mevzuatı Oluşturma Sorunu

Pelin Taşkın

 Eleştirel Pedagoji Sözlüğü

Hasan Hüseyin Aksoy

Sinema

Arda Kaya

 Eğitim Tarihinden

İsmail Aydın

 DOSYA

Eğitimde Merkezi Sınavlar
Ebru Aylar
Hasan Hüseyin Aksoy

Türkiye’nin Sınavlarla ‘İmtihanı’

Onur Seçkin

Merkezi Sınavların Başarının Değişen Anlamı Üzerine Etkisi

Ebru Aylar

Dershanelerin Özel Okullara Dönüştürülmesi Sürecinde Türkiye’de Sınav Ekonomisi

Tufan Büyükcan

Nesneleştirme ve Genelleştirme Kıskacında Öğretmen: Merkezi Sınavların Öğretmenlik Mesleğine Etkileri

Nacar Demir Evcin

Eleştirel Düşünme ve Merkezi Çoktan Seçmeli Sınav Sistemi

Ömer Faik Anlı

 Söyleşi

Arnd-Michael Nohl

R. Nazlı Somel