eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

66 Pandemi 66 Global Thursday Talks Platformu üyeleri ile söyleşi

Pandemi Döneminde Dayanışmayı Çoğaltmak

 

Global Thursday Talks Platformu üyeleri Fatma Mızıkacı ve Eda Ata ile söyleşi

Pandemi döneminde eğitime erişimde yaşanan güçlükler nedeniyle eşitsizlikler derinleşirken yaşanan süreç eğitim emekçilerini hem çalışma koşulları açısından hem de öğrencilere erişim açısından zorladı. Eğitim emekçileri bir yandan pandeminin şokunu yaşarken bir yandan da ders içeriklerini dijital platformlara aktarmaya, öğrenciler ile etkileşimi uzaktan da olsa etkin bir biçimde sürdürmeye çalışıyorlardı. Artan stres ve iş yükü ile cebelleşen eğitim emekçileri arasında bu dönemde işsiz kalan ya da ücretlerini alamayanlar olduğu gibi eğitim dışı işlerde çalışmaya zorlananlar da oldu.

Karşı karşıya olduğu güçlükleri bir arada durup mücadele ederek aşmaya çalışan eğitim emekçileri pandemi döneminin getirdiği sosyal mesafeyi sanal dünyada bir araya gelip dayanışmayı çoğaltarak aşmaya çalıştılar. Pandemi döneminde sanal dünyada oluşturulan farklı platformlarda öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesinin önüne geçmeye, eğitimin sorunlarını tartışmaya ve birbirlerine destek olmaya devam ettiler.  Bu platformlardan bazılarının temsilcilerine nasıl bir araya geldiklerini ve sanal platformların etkilerini sorduk.

 

Yasemin Tezgiden Cakcak: Global Thursday Talks, pandemi döneminde Perşembe günleri dünyadan ve Türkiye’den eleştirel eğitimin önde gelen isimlerini konuk ederek izleyiciler ile etkileşim kurma imkânı tanıdı. Öncelikle bu platformun oluşum hikâyesini sizden dinlemek isterim.

Fatma Mızıkacı: Sizin de belirttiğiniz gibi küresel düzeyde toplumsal ve bireysel anlamda yaşadığımız yalnızlık duygusu beni de sarmıştı. 2020 Mart ayının sonunda yüz yüze eğitim kapandığında ve artık kampüse gidemediğimiz dönemde uzakta yaşayan hocalarım ve meslektaşlarıma daha sık ve daha uzun mailler yazma ihtiyacı duydum. Bu yazışmalardan Peter McLaren ile olan yazışmalarımızın içeriği neredeyse her zaman olduğu gibi dünyada ve ülkelerimizde yaşanan adaletsizlikler, ayrımcılık ve eşitsizlikler üzerine ve politik değişimler üzerine derinleşmeye başladı.  Bir süre sonra bu sohbetlere Türkiye’deki meslektaşlarım ve öğrencilerim de katılırsa nasıl olur diye düşündüm. Düşünce bu şekilde oluştu ve Peter McLaren’ı böyle bir uzaktan söyleşiye davet ettim. Hiç tereddüt etmeden kabul etti. Ve sonrasında meslektaşım Eda Ata ile konuştuk, bir anda böyle bir buluşmanın hepimizin entelektüel yalnızlığına ne kadar iyi geleceğini keşfettik. McLaren’in konuşmasını organize etmeye başladığımız sırada ABD’de George Floyd’un polis tarafından boğazına çökülerek öldürülmesi olayı yaşandı. Sonrasında halk protestoları, sokak gösterileri ve ırkçılık karşıtı olaylar çeşitli şekillerde tüm dünyaya yayıldı. Peter bu sırada bu olayları da eleştiren makaleler yazmaya başlamıştı bile. Biz de kendisinden pandemi ve eşitsizlik, sosyal adalet ve eğitime yansımaları konusunda geniş çaplı bir konuşma yapmasını istedik. McLaren’in konuşmasını uluslararası hale nasıl getirebiliriz ve bunu yaygınlaştırmak için teknolojik araçları nasıl kullanabiliriz sorularına yoğunlaştık. Pek çok farklı platformu araştırdıktan sonra kapsayıcılık ve erişim kolaylığı açısından Zoom toplantısına karar verdik. Duyuru için afişler, içerikler ve sosyal medya hesapları oluşturduk. Duyuruları ulusal ve uluslararası meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize ve geniş çapta eğitimcilere, STK’lara ve ilgili gruplara ilettik. Ve böylece ilk @globalthursdaytalks etkinliğimizi 11 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduk. Etkinlik çeşitli kişi, grup ve örgütlerden büyük bir ilgi gördü. İki saati aşan söyleşi sırasında zaman zaman sorulara da yanıt verilerek etkileşimi yüksek bir toplantı oldu. Bu bizi daha sonraki etkinlikler için yüreklendirdi ve bir sonraki hafta için Guy Senese ile iletişime geçtik. Bu şekilde başlayan etkinliklerimiz 13 Ağustos 2020 tarihinde Henry Giroux’nun katıldığı 9.uncu etkinliğin ardından Eylül ayında kısa bir ara verdi.

Yasemin Tezgiden Cakcak: Takip edebildiğim kadarıyla Global Thursday Talks eğitim konusunda Türkiye’de ve dünyada yaşanan sorunların tartışılması açısından son derece zihin açıcı oldu. Hangi konular hangi konuşmacılarla gündeme taşındı?

Eda Ata: @globalthursdaytalks’ta eleştirel pedagoji çerçevesinde pek çok konu ele alındı. Bunlardan öne çıkan konular sosyal adalet, eğitimde eşitsizlikler, pandemi ile ilişkili eğitim sorunları, George Floyd cinayeti ekseninde ırkçılık, eleştirel teori ve sınıf, kamusal eğitim, kadın hakları, beden - politika ve eğitim, okullaşma, göç - pandemi ve eğitim, evde eğitim, uzaktan eğitime katılma ve katılamama durumları ve yarattığı toplumsal uçurumlar, toplumsal hareketler, öğretmenlerin pandemide yalnız bırakılması ve değişen rolleri, yeni muhafazakarlık ve neoliberalizmin eğitim üzerine etkileri, kamusal hak savunuculuğu, kültürel incelemeler, öğretmen örgütlenmeleri, politik duruş ve eleştirel pedagojinin gündemi olarak özetlenebilir.

 

Yasemin Tezgiden Cakcak: Global Thursday Talks’un dayanışmayı örgütleyen, eğitime dair düşünen insanları bir araya getiren bir etkisi de oldu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Fatma Mızıkacı: Bu etkinliklere başlarken hem kendimiz hem de çevremizdeki kişilerin büyük bir entelektüel yalnızlık içine düştüğünü farkettik. Pandemi nedeniyle artan belirsizlik nedeni ile içine düştüğümüz durumun, umutsuzluğa dönüşmemesi için sanal ortamlarda da olsa bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl bir güç oluşturabileceğini anladık. Bu gücün kaynağı, birlikte olmaktan doğan direnç ve dayanışma hissi idi. Aynı zamanda, biz bu dijital buluşmaları sürdürme ve açtığımız alanı genişletme sorumluluğunu da hissettik ve diğer platform ve oluşumlara da model oluşturduğumuzu düşünmekteyiz ve bu bizi devam etme konusunda ve farklı işbirlikleri konusunda yüreklendiriyor.

Yasemin Tezgiden Cakcak: Sizin bu platformu oluştururken amacınız neydi, bu amaca ulaştığınızı düşünüyor musunuz?

Eda Ata: @globalthursdaytalks’un amacı ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimcileri, akademisyenleri ve konuyla ilgilenen kişi ve grupları bir araya getirerek eğitimin ve toplumun tartışmalı konularını, belirsizlik dönemi kapsamında ele almaktır. Aslına bakarsanız, Haziran 2020’de başlayan bu süreçten günümüze belirsizliklere yeni belirsizlikler eklenerek bağlam da oldukça genişledi, biz de amacımızı bu dönüşüme ayak uyduracak şekilde güncelliyoruz.

Yasemin Tezgiden Cakcak: Bildiğim kadarıyla bu platform konuşma serisi olmakla da kalmayıp uluslararası bir kitap projesine dönüşecek. Bu projeden ve bundan sonraki hedeflerinizden söz eder misiniz biraz?

Eda Ata: @globalthursdaytalks etkinliklerine artan ilgi ve beklenti nedeni ile konuşulanların ve tartışmaların farklı şekillerde de ifade edilmesine ve böylelikle bu değerli fikirlerin daha fazla kişiye ulaşmasına olanak sağlayacak bir derleme kitap fikri oluştu. Bu kitabın yegane özelliği hem konuşmacıların hem de katılımcıların deneyimlerini aktardıkları ve diyaloğu besleyen bir basılı kitap olmasıdır.  @globalthursdaytalks etkinlikleri devam edecek. Daha fazla dinleyiciye ve katılımcıya ulaşmak için yeni hedefler düşünmekteyiz.

Yasemin Tezgiden Cakcak: Bu platformdan daha önceden haberdar olmayan ya da konuşmaları kaçıranlar sizi ve kaçırdıkları konuşmaları nasıl takip edebilirler?

Eda Ata: Daha önce yapılan etkinliklerin büyük bir çoğunluğu YouTube kanalımızda yer almaktadır. İlgi duyanlar, duyurularımız için aşağıdaki adreslerden ve globalthursdaytalks@gmail.com eposta hesabından bize ulaşabilir ve takip edebilirler.

 

Facebook: https://www.facebook.com/globalthursdaytalks

Instagram: https://www.instagram.com/globalthursdaytalks/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWrMCDOLnmXyJbHiEL5pYyQ

Twitter: https://twitter.com/GlobalThursday

 

Yasemin Tezgiden Cakcak: Böylesi bir oluşumu başlattığınız için sizleri tebrik ediyor, söyleşimize katıldığınız için teşekkür ediyorum.

Fatma Mızıkacı: Biz de bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. @globalthursdaytalks bir dayanışma örneği ve Eleştirel Pedagoji Dergisi de her zaman bu tür dayanışmaların öncüsü ve destekleyicisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. @globalthursdaytalks da bu dayanışmanın bir parçası haline gelmiştir.

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz