eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
ISSN: 2822-4698
                                                                       

  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

Anasayfa

Paulo Freire Hakkında Bireysel Bir Anma Notu!
Özgürleştirici Bir Pedagoji Modeli Olarak Halk Eğitimi
Paulo Freire 100 Yaşında Devrimci örgütler için politik pedagoji
Zor Zamanlarda Freire ve Umut Üzerine
Paulo Freire’nin Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü: Devrimci örgütler için politik pedagoji
Freire’nin Hatırlattığı
Paulo Freire Felsefesi ve Eğitim Anlayışı
Diyaloğun Pedagojisini Hayata Geçirmek
Yüzyılın Ötesi̇nde Freire
Neden Freire Yöntemi ile Örgütleniyoruz?
Freire’ye Mektup
Paulo Freire, Bell Hooks ve Ben
Akademik Kapitalizm: Üniversite mi Şirket mi?
“İlim-Bilim” Üzerine Düşünceler
Samuel Bowles ve Herbert Gintis’in Eğitim Ekonomisi Görüşleri ve Schooling in Capitalist America Başarı Nasıl Ölçülür?
Özel Okullara Sağlanan Teşvikler
Eleştirel Bilinç İçin Eğitim- Paulo Freire
Söyleşi: Türkiye’de Eleştirel Pedagoji
 4