eleştirel pedagoji
  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedago

37. SayıİÇİNDEKİLER

Eğitim Gündemi: 19. Şûra kararları ve iktidar ihtiyacı / Ünal Özmen  2

Osmanlıca Şûrası / Zeki Sarıhan   5

Erkek Egemen Bir Toplum Oluşturma Sevdası ve Karma Eğitim / Mediha Sarı  11

AİHM Kararları Çerçevesinde Zorunlu Din Eğitim/Tevfik Sönmez Küçük 20

Aykırı Düşünceler / Gülsün Yıldırım   24

Çocukların Gelişim Özelliklerini Bilmek... / Aysel Köksal Akyol  - Özlem Körükçü  26

           

DOSYA           

Eğitimde Cinsel Kimlikler 

Çokkültürlü Eğitim İçin Mücadelede Heteronormativite Engeli / L. Işıl Ünal  32

Okulda Cinsiyet Kimlikleri ve Eleştirel Pedagoji / Dilek Çankaya  37

Eğitimde Cinsel Çeşitlilik / Yasemin Şafak  40

Queer Pedagoji İmkânlılığında LGBTTİ Dostu Kampüsler / Sedat Yağcıoğlu  43

Pedagojileri Queerleştirmek / Aylime Aslı Demir  50

Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Eşitliği / Melek Göregenli  54

Cinsel Kimlikler, Fıtrat ve Karma Eğitim / Burcu Yılmaz  57

 

MEB’in Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi! / Rıfat Okçabol  61

Özel Okul Sayıları ve Kamu Yatırımlarına İlişkin Göstergeler /  Arslan Bayram  65

Küreselleşme, Yoksulluk ve Çocuk İşçiliği / Tahir Yılmaz  70

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi ve Meslek Liseleri / Meltem Çengel  75

Ütopya / Tacim Çiçek  77

İki Film Birden / A. Şule Süzük Toker  82

Müze: Eğitimde Müze, Müzede Eğitim / Ceren Karadeniz  84

Sinema: SİVAS / Alper Erçetingöz - Hüseyin Gençalp - Mikail Boz  86

Eğitim Tarihinden: Ana Dilinde Eğitim... / İsmail Aydın  89

Elestirel Pedagoji Sözlügü: Ritüel / Birol Algan  92

Kitap: Öğretmenliğin Dönüşümü / Ayla Önal  94

Kitap: Yetişkin Eğitimi ve Eşitlik / Nurcan Korkmaz  96