eleştirel pedagoji
  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedago

35. Sayı

Bu sayıda, dosya editörlüğünü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy’un yaptığı “Aaternatif Eğitim Deneyimleri”ni okumanıza sunuyoruz. Eğitimde alternatif arayışlar, her zaman egemen eğitim anlayışını reddeden entelektüellerin ilgisiyle ortaya çıkmış ve alternatif her girişim, kendisine, içinde bulunduğu topluma ve doğasına yabancılaştıran insana yeni insani bir model önermiştir. Türkiye, eğitimde alternatif modellere her zamankinden fazla gerek duyulan bir dönemi yaşamaktadır. Eğitim üzerine düşünen entelektüeller arasında alternatif model önerilerinin daha sık dillendirilmesi, hiç kuşkusuz bu gerekliliğin bir sonucudur. Yeni duruma (neoliberal) karşılık gelecek alternatif modeller henüz ortaya çıkmamış olmasına rağmen, “eski” modellerin hızla ticarileştirilmesi de bu yöndeki toplumsal talebin bir sonucu olsa gerek.

Yeni arayışlara ışık tutması umuduyla saygıyla andığımız, kimisi hâlâ etki ve etkinliğini sürdüren deneyimlere bir göz atmak istedik. Yararlanacağınızı umduğumuz okul deneyimlerini bir kez daha anımsatıyoruz: Barbiana Okulu, Highlander Halk Okulu, Gorki Topluluğu, Summerhill Özgürlük Okulu, Sudbury Vadisi Okulu, Porto Alegre Yurttaş Okulu, Montessori Eğitim Modelive Halkevleri Yaz Okulu...