eleştirel pedagoji
  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedago

Anasayfa

Editörden...

Önceki sayının “Editörden” mesajında dergiyi zamanında çıkaramamış olmamızın mazeretini hafifletmek için “geç de güç de olsa iyi bir dergi çıkarmayı beceriyoruz” demiştik. 50 bin tirajlı günlük ulusal gazetenin (Aydınlık) kağıt maliyetine dayanamayıp birkaç gün yayınına ara verdiği; devletin kapaksız, renksiz ve de soğuk gazetesinin (Resmi Gazete) basımını tasarruf(!) gerekçesiyle durdurduğu bir ortamda dergimizi çıkarıyor olmamız, ayrıca övgüyü hak eden büyük bir başarı olsa gerek.
Kapakta manşet kullanma geleneğimiz olamasına rağmen Murat Kaymak’ın Marx ve Eğitim başlıklı yazısının okurun dikkatinden kaçmasını istemedik. Murat Kaymak, Marx’ın, eserlerinde ve çeşitli yazılarında ele aldığı konuyla ilgisi oranında değindiği eğitime ilişkin tespitlerini toplayarak Marx’ın eğitime dair görüşünü ortaya çıkardı. Bu zor ve dikkatli çalışma, eğitime Marksist açıdan bakanlara, Marx’ın eğitim görüşünü merak edenlere önemli bir kaynak olacaktır. Sadece okumanız için değil, tekrar başvurmak üzere arşivlemeniz gereken bir yazı sunuyoruz size.
“Eleştirel pedagoji nedir” sorusuna, dergimizde gerekli sıklıkta yanıt vermediğimizin farkındayız. Okurlarımızın az çok bilgi sahibi olduğunu düşünerek es geçtiğimiz bu soruyu sık sık ele alıp yanıtlamakta yarar var. Bu açığımızı, Eleştirel Pedagojinin önde gelen kuramcılarından Henry Giroux’nun “Size göre eleştirel pedagoji nedir?” sorusuna kısa ve net yanıtlar verdiği bir söyleşisine yer vererek gidermeye çalıştık.
Dergide yer alan diğer yazı ve yazarlarımızı bu dar sütunda özetlemenin olanaksızlığını belirterek her bir yazının bir soruya yanıt geliştirdiğini söyleyerek iyi okumalar dileyelim. 
Her Sayıda olduğu gibi bu sayının Eğitim Gündemi, Eğitim Tarihinden ve Eleştirel Pedagoji Sözlüğü'nü ilgili yazıya tıklayarak (PDF formatında) okuyabilirsiniz.  
Sonraki sayıda buluşmak üzere...
59. SAYI

Eğitim Gündemi: ZİYA SELÇUK EHVEN-İ ŞER Mİ?
Ünal Özmen

MEB’DEN MEDRESE, YÖK’TEN MİLİTAN BAŞKANLIK DEKLARASYONU
Adnan Gümüş

MARX’IN EĞİTİME DAİR GÖRÜŞLERİ: EĞİTİMİN ÜRETİMLE BİRLEŞTİRİLMESİ
Murat Kaymak

TÜRKİYE’DE SİYASAL DÖNÜŞÜM VE ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ÜZERİNE ETKİLERİ: LGS+ÇEMBER SİSTEMİ
Nejla Doğan

Söyleşi: HENRY GIROUX: KARANLIK ZAMANLARDA ELEŞTİREL PEDAGOJİYE OLAN İHTİYAÇ
Söyleşi: Jose Maria Barroso Tristan

YİTİRİLENLERLE YİTİP GİDEN AKADEMİ:
PROF.DR. CEVAT GERAY’IN ANISINA
Nevzat Samet Baykal

TEKNOLOJİNİN POLİTİK YANSIMALARI
Yıldıray Aydın

GÜNDELİK YAŞAMDA VE GÜNDELİK YAŞAMIN BİR PARÇASI OLARAK DERSLİKLERDE ÜRETİLEN BİLİM
Muharrem Demirdiş

MEB’İN FELSEFE DERS KİTAPLARI FELSEFİ Mİ?
Atalay Girgin

VIII. ULUSLARARASI ELEŞTİREL EĞİTİM KONFERANSI’NDAN İZLENİMLER
Derya Ünlü

Eğitim Tarihinden: MUALLİMİN-İ İSLAMİYE CEMİYETİ

İsmail Aydın

Sözlük: KÜLTÜREL SERMAYE
Fevziye Sayılan

 

Muhasebecisinden veterinerine, diş hekiminden inşaat mühendisine, bankacısından ziraatçisine her mesleğe ve mensubuna şahsiyet kazandıran “kamu kurumu niteliğinde” yarı özerk meslek örgütü var. Fakat öğretmenlerin yok. Çünkü öğretmenlik kanunsuz bir meslek, bu mesleğin bir kanunu bile yok.
 1  ...