eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
ISSN: 2822-4698
                                                                       

  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

Anasayfa

Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı: Uygulanabilirlik ve etik hususlar (Michael J. Reiss)
Okul Sistemleri ve Okulların Kademelendirilmesi Üzerine Düşünceler (Ayhan Ural)
Yapay Zekâ ve Kamu Eğitimi Özelleştirmesinin Teknolojik Dönüşümü:
Demokratik Eğitimin Müdafaası
Kenneth J. Saltman
 1